Peygamber (sav)’in Tebliğinin İçeriği

Peygamber (sav) kendisine iletilen vahyi insanlara anlatırken nasıl davranıyordu? Bunu anlamak için surelerin içeriğine bakmak gerekir.

Mesela Tekvir suresinin verdiği mesaj, gayb konusunda vahyin bildirdikleri dışında bir bilgi kabul etmemeyi salık verir. Böylece sahte din üretmek ve bu şekilde insanları kandırmak imkânsız hâle gelir.

Mâun suresi, yetim ve yoksul, yani adalet ve açlık konularını suiistimal edenleri yerer. Buna göre söz konusu sorunlara gözünü ve kulağını kapamanın ibadetleri gösterişe dönüştürme tehlikesi vardır.

Kureyş suresi, açlık ve güvenlik endişelerinden kurtulmanın yegâne yolunun tek olan Allah’a kulluk etmekten geçtiğini bildirir.

Asr suresi, hakkı tavsiyeleşmenin ve bunu ısrarla sürdürmenin önemli bir sorumluluk olduğunu vurgular. Aksi takdirde insan zaman karşısında bir yok oluşa doğru ilerlemektedir. Dolaysıyla kişinin hayatında bir anlam ve amaç edinmesi ve bu yolda ilerlemesi bir zarurettir.

Yaşamında bir anlam ve amaç edinmeyen kişileri, Âdiyât suresi karşılar. Sure zevkleri peşinde koşan insanların doğruyla yanlışı birbirine katan ve çevresindeki her şeye zarar veren mütecaviz tavrından dem vurur. Onu bu sorumsuz tutumundan dolayı utanmaya davet eder.

Ve

Bütün bu konular, hayatın içinden örneklerle muhatapları dürüst davranmaya çağırır.

Yani

Kur’an’ın içeriği bugünkü vaaz konularının çoğuyla örtüşmez. İnsanlara zarar veren, sağlıklı bir toplum inşa etmeye engel olan meseleler dururken hayız-nifas konularından bahsetmek doğru olabilir mi?

Rasulullah (sav), insanları bir araya toplayıp kavram çalışması, konulu vaaz veya sadece teoride kalan yaşamdan kopuk bir din dersi yapmamıştır. Ruhbanlıktan kaçınmış ve bugünkü anlamda bir din adamı/hocası kisvesine bürünmemiştir. O, yüksek ahlaki yapısıyla nerde nasıl davranması gerekiyorsa dürüst ve onurlu bir tavır takınmış, günahlardan ve kötülüklerden uzak kalmış, yaşadığı dönemde zulüm üreten herkesle mücadele etmiştir.

Velhâsıl

Hayata dokunmayan, sorunlara çözüm önermeyen, içeriği ve öncelikleri hayatın gereksinimlerine göre belirlenmemiş bir tebliğin başarılı olma şansı yok gibidir…

Bunlara da Bakabilirsiniz

Tegâbun Suresi ve Önemli Bir Mesaj

  Surenin bir ayetinde şöyle buyrulmaktadır: ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاْتٖيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا …