Kur’an Tefsirinde Galip Zihnin Tanınması

Kur’an okumalarında göz ardı edilen en önemli etkilerden biri de galip zihnin etkisidir. Şüphesiz Allah, asla mağdur veya mağlup edilemeyen yegâne galiptir. Bilindiği gibi Kur’an da özellikle başlangıç itibariyle bir sözdür ve Allah’a ait bu özelliği bütünüyle yansıtır. Sözün galip olması, gerçekleşmesinin engellenememesidir. Bu aynı zamanda hakkın/doğrunun/gerçeğin gücüdür. Özellikle tehdit …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi V

Muhatabın kim olduğu, anlamı bütünüyle etkileyen hatta belirleyen çok önemli bir seçimdir. Buna göre muhatabın mümin ya da kâfir olması manayı baştan aşağı değiştirebilir. Bu değişim, kâfirlerle ilgili ayetlerden inananların ders çıkarmasını engellemez. Muhatabı müşrik olan bir ayetten öğüt çıkarmak veya Ehl-i Kitap ile ilgili bir husustan ders almak için …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi IV

Muhataplarının tespitinde dikkat gerektiren ayetlerden biri de şudur: “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” (1) Ayet, hiçbir dostluğun ve kayırmanın …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi III

Kur’an’da muhatap seçimi öyle önemlidir ki bazen metnin bütünlüğü dahi ancak onunla sağlanabilir. Sure akışı içinde bazen aynı anda muhataplar çoğalabilir. Kimi zaman da birinden diğerine geçilir. Bu anlamda anlatım çok boyutludur. Herhangi bir konuda muhatap alınan birine cevap verilirken devamında olaya şahit olanlara (seyircilere) dönülür. Zira eleştirilen pek çok …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi II

Muhatapların doğru tespit edilmesiyle ilgili olarak şu ayet de iyi bir örnek oluşturur: “(Ey Muhammed!) De ki: ‘Ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed’de cinnetten eser yoktur. O, şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır.’ ” (1) Bu …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi I

Kâfirun suresi, kendisinden önce indirilen Mâun suresiyle muhatabı açısından son derece ilişkilidir. Mâun suresinde yetim ve yoksulu dikkate almayan ve bu konuda ahlaki hiçbir kaygı taşımayan insanların din adına yaptıkları eylemler (namaz kılmak vs.) gösteriş olarak nitelenir. Ardından Kâfirun suresinde bu ilkesiz ve ahlaktan yoksun tavrı taşıyanlara “Ey inkâr edenler” …

Yazının Tamamı »

Süs İçinde Yetiştirilen Kızlar İfadesi Kime Ait

Sözün kime ait olduğu konusunda bağlamından koparılarak hata yapılan ayet meallerinden biri de şudur; “Onlardan biri, Rahman’a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir. Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah’ın parçası mı sayıyorlar?)” (1) Müşrikler, kız çocuklarını öldürüp bu cinayetlerini meşru kılmak adına onların …

Yazının Tamamı »

Meryem’in Kıymeti

-Sözün kime ait olduğunun belirlenmesi- Herhangi bir dilden diğerine yapılan çeviri faaliyetlerinde ilk metnin aslına sadık kalmanın büsbütün mümkün olmadığı bilinir. Kur’an çevirilerinde de bu böyledir. Her tercüme yeni bir metin inşa eder ve farklı yorumlara kapı aralar. Kur’an’ın ilk muhatapları, onunla aynı dili konuştuklarından bu çevirilere ihtiyaç hissetmemiş ayrıca …

Yazının Tamamı »

Nazar

Ayetleri belli bir anlayışı dayatacak şekilde okuyanlar, çoğu zaman bunun farkında olmayabilir ve bu durumun bazen istenmeyen sonuçlara yol açması da mümkündür. Bu hususta verilebilecek örneklerden biri de aynı anlamda birleştirilen şu iki ayrı ayettir: “(Mısır’a hareket etmek üzere olan çocuklarına) dedi ki: “- Ey yavrularım! Şehire bir kapıdan girmeyin …

Yazının Tamamı »

Dilenciyi Azarlamak

Duhâ suresinde geçen “Yardım isteyeni de asla geri çevirme.” ayeti “Ve yolunu kaybetmiş görüp seni doğru yola ulaştırmadı mı?” ayetiyle karşılıklı bir bağ/ilişki içinde bulunur. Yani Peygamber (sav)’e verildiği dile getirilen her şey konusunda onun da aynı şeyleri yapması istenir. Yetimken sahip çıkılmıştır, onun da yetimlerin hakkına dair dikkatli olması …

Yazının Tamamı »