Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi II

Muhatapların doğru tespit edilmesiyle ilgili olarak şu ayet de iyi bir örnek oluşturur: “(Ey Muhammed!) De ki: ‘Ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed’de cinnetten eser yoktur. O, şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır.’ ” (1) Bu …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi I

Kâfirun suresi, kendisinden önce indirilen Mâun suresiyle muhatabı açısından son derece ilişkilidir. Mâun suresinde yetim ve yoksulu dikkate almayan ve bu konuda ahlaki hiçbir kaygı taşımayan insanların din adına yaptıkları eylemler (namaz kılmak vs.) gösteriş olarak nitelenir. Ardından Kâfirun suresinde bu ilkesiz ve ahlaktan yoksun tavrı taşıyanlara “Ey inkâr edenler” …

Yazının Tamamı »

Süs İçinde Yetiştirilen Kızlar İfadesi Kime Ait

Sözün kime ait olduğu konusunda bağlamından koparılarak hata yapılan ayet meallerinden biri de şudur; “Onlardan biri, Rahman’a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir. Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah’ın parçası mı sayıyorlar?)” (1) Müşrikler, kız çocuklarını öldürüp bu cinayetlerini meşru kılmak adına onların …

Yazının Tamamı »

Meryem’in Kıymeti

-Sözün kime ait olduğunun belirlenmesi- Herhangi bir dilden diğerine yapılan çeviri faaliyetlerinde ilk metnin aslına sadık kalmanın büsbütün mümkün olmadığı bilinir. Kur’an çevirilerinde de bu böyledir. Her tercüme yeni bir metin inşa eder ve farklı yorumlara kapı aralar. Kur’an’ın ilk muhatapları, onunla aynı dili konuştuklarından bu çevirilere ihtiyaç hissetmemiş ayrıca …

Yazının Tamamı »

Nazar

Ayetleri belli bir anlayışı dayatacak şekilde okuyanlar, çoğu zaman bunun farkında olmayabilir ve bu durumun bazen istenmeyen sonuçlara yol açması da mümkündür. Bu hususta verilebilecek örneklerden biri de aynı anlamda birleştirilen şu iki ayrı ayettir: “(Mısır’a hareket etmek üzere olan çocuklarına) dedi ki: “- Ey yavrularım! Şehire bir kapıdan girmeyin …

Yazının Tamamı »

Dilenciyi Azarlamak

Duhâ suresinde geçen “Yardım isteyeni de asla geri çevirme.” ayeti “Ve yolunu kaybetmiş görüp seni doğru yola ulaştırmadı mı?” ayetiyle karşılıklı bir bağ/ilişki içinde bulunur. Yani Peygamber (sav)’e verildiği dile getirilen her şey konusunda onun da aynı şeyleri yapması istenir. Yetimken sahip çıkılmıştır, onun da yetimlerin hakkına dair dikkatli olması …

Yazının Tamamı »

Masumiyet

Duhâ suresinin “Ve yolunu kaybetmiş görüp seni doğru yola ulaştırmadı mı?” şeklinde meallendirilen 7. ayeti, Peygamber (sav)’in bir arayış içinde olduğu intibaını verir. Buna karşılık bazıları ayete “Seni, (şeriat hükümlerini) bilmezken, (nübüvvet nimeti ile şer’î) yola koymadı mı?” anlamı yükler. (1) Peygamber (sav)’in Risâlet’ten, yani vahiy almadan önce dahi olsa …

Yazının Tamamı »

Üç Kere İzin İstemek

Bağlam, okuma farklarını ortaya çıkarıp gidermelidir. Bilindiği gibi anlama ve beraberinde gelen tefsir/tevil çabaları beşeri yorumlama faaliyetleridir. Böyle olunca bu çabayı gösteren kişilerin indî tercihleri bazen fazlalık bazen de eksiklik olarak metne yansır. Bundan kaçınmak neredeyse imkânsızdır. Zaten meal bilindiği gibi orijinal metnin en yakın karşılığıdır. Yani hiçbir zaman metin …

Yazının Tamamı »

Haramda Artış Yakınlık Sebebiyle Olur

Zina haramdır. Bunu komşusuyla yapmak yüz kere haramdır. Hırsızlık haramdır. Dostunun malını çalmak bin kere haramdır. Kavga etmek haramdır. Bunu yaralamak ve öldürmeye teşebbüs şeklinde gerçekleştirmek milyon kere daha ağırdır. Rasulullah (sav) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların selâmet buldukları kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları …

Yazının Tamamı »