Mücâdile Suresi Bağlamında Toplumda Birbirine Yer Açmak

Kur’an, hak ve özgürlükler konusunda son derece hassas bir çizgi üzerinde durur. Açık-seçik dile getirildiği zaman bu taleplerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini anlatır. Her ne olursa olsun müminlerin yaşadıkları toplumda birbirlerinin önünü açmalarının önemini bildirir. O hâlde hiçbir sorunun toplumun huzurunu bozmasına müsaade edilmemelidir. Mücâdile suresi, hak ve özgürlükler hususunda …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Olması Gereken Bulunmaz

-Yasal olanla helal olanın örtüşmesi- “Siz ey imana ermiş olanlar! Birbirinizin mallarını haksız yollarla -karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa- heba etmeyin ve birbirinizi mahvetmeyin; zira Allah, sizin için bir rahmet kaynağıdır.” (1) Ayet, ticarette gösterilmesi gereken ahlaki duruşa parmak basar. Burada satın alacağınız bir malın sahibinin rızası dahi …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Hakikat Arayışı ve Düşünce Özgürlüğü

Galip zihin, hakikat bilgisine zaten sahip olduğunu düşündüğü için bir arayış içine girmez. Oysa Kur’an’ın bütünüyle hâkim olduğu ve Peygamber (sav)’in yaşadığı ilk zorlu dönemlerde bile hakikat arayışı asla terk edilmemiştir. Ama onun ölümünden kısa bir süre sonra başlayan siyasi çalkantılar olayın rengini değiştirmiştir. Fetih hareketleriyle başlayan kültürel etkileşimler ve …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Rızık Anlayışı

Rızık denildiğinde genellikle dünya nimetleri anlaşılır. Ve bilindiği gibi dünyada herkese yetecek kadar nimet de vardır. Allah’ın bütün rızıkların yaratıcısı, cömert (Kerîm) bir Rabb olarak zikredilmesi ise bir zarurettir. Çünkü rızık, asli ihtiyaçlardandır ve azlığı ya da yokluğunun insana boyun eğdirme riski taşır. Fâtiha suresinde yardım istemenin sadece Allah’a has …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Ahiretin Dünyaya Önceliği

Galip zihin, kendini üstün ve hâkim kabul ettiği için sorunların kaynağı olarak dünyayı görmek istemez. Çünkü dünya kendi tasarrufu altındadır ve bu anlamda bütün olumsuzlukların kendisine fatura edileceğini bilir. (1) Bu yüzden değerlendirmelerin tamamında konu daha çok ahiretle ilişkilendirilir. Oysa ahiretle ilgili konuların yüzü, bilindiği gibi beşeri ilişkilerin olumlu bir …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Kadının Yeri

Galip zihnin, etkisini sürdürdüğü yorumlama çabalarından biri de hanımlarla ilgilidir. Nitekim değerlendirmelere ve yorumlara damgasını vuran egemenlik anlayışı, devlet-millet, yönetici-tebaa ikilemlerinde hep ilkinden yana ağırlığını koyar ve bunu erkek–kadın ilişkilerinde de yapar. Oysa egemenlik bütünüyle Allah’a aittir. Ve bu egemenlikten kâfirlere pay verilmeyecekse müslümanlar hiç almamalıdır. Üstelik bir kimsenin diğeri …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Ahlak Anlayışı

Galip zihnin ahlak anlayışını ifade etmek için Şems suresinin içeriğinden faydalanmak yararlı olacaktır. Surenin anlamı şu şekildedir: “Güneşi ve onun aydınlık veren parlaklığını düşün ve güneşi(n ışığını) yansıtan ayı! Dünyayı gün ışığına çıkaran gündüzü düşün ve onu karanlığa boğan geceyi! Gökyüzünü ve onun harika yapısını düşün ve yeryüzünü, onun (uçsuz …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Sembollerin Anlam Kaybına Uğraması

Semboller, bilgi taşıyan çok önemli öğelerdir. Bunlar aracılığı ile bilginin kapsamı genişler, işlevselliği artar ve zaman üstü bir nitelik kazanır. Galip zihin, sembollerle ifade edilen anlamları yönetim/yönetici ilişkileri açısından dikkate almaz. Çünkü bu sembollerin geçtiği ayetlerin muhataplarını bulamaz. Mesela Firavun, Kârun, Hâman gibi kavramların sistem içerisinde yeri ve karşılıkları bulunmaz. …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Sistem Sorgulaması

Sistem sorgulaması galip zihinde yer almaz, alamaz. Örneğin aşağıdaki ayetle ilgili olarak yapılan tefsirler daha çok Süleyman (as)’a verilen güçle ilişkilendirilmiştir ki bu konuda verilebilecek örneklerden biri de onun kabul edildiği bildirilen şu duasıdır: “Süleyman: Rabbim! Beni bağışla; bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen, daima bağışta …

Yazının Tamamı »

Galip Zihnin Mağdur Zihnin Yerini Alması

Galip veya baskın zihinden kasıt kendini güvende hisseden ve bulunduğu ortamda hâkim olduğunu düşünen zihindir. İçinde bulunduğu hâkim yapıyla özdeşleştiği için sistem sorgulaması yapamaz. Esastan uzaklaşıp ayrıntılara boğulur. Mağlup zihin ise bu yapıdan zarar gören mazlum ve mağdurların düşüncelerinden oluşur. Öncelikler sıralaması yapar. Sorgulamadan geçmez. Hâkim (galip/baskın) zihin, düşünce ortamında …

Yazının Tamamı »