Dini Doğru Anlamak Ne Kadar Kolay

Bir insan düşünün Müslüman. Teslim olmuş. Özgür, adil ve eşit bir dünya hayali var. Dinin emir ve yasaklarını hayattan koparıp ayırmıyor. Hayatı ve dini bir bütün olarak anlama ve yaşama çabasını, uzun soluklu bir mücadele olarak görüyor. Bir insan düşünün Aklının her şeye yetmeyeceğinin farkında. Ama akla ters gelen şeyleri …

Yazının Tamamı »

Dini Doğru Anlamak Ne Kadar Zor

Bir insan düşünün Fransız. Kendince bir hakikat arayışı var. Kur’an meali üzerinden doğru bir perspektif yakalaması mümkün mü? İran, Suud, Pakistan, Lübnan veya Afganistan gibi İslam ülkelerinin hangisine yönelirse İslam’ı doğru öğrenme şansı olabilir! Bu nedenle gayr-ı müslimlerin duygusal anlamda bir yönelişle ya da aradıkları bir cevapla karşılaşarak hidayet bulmalarının …

Yazının Tamamı »

İnsan İstemedikçe

İnsan istemedikçe dinin ona yapabileceği bir şey yok. İnsanın istemesini bekledikçe de dinden bir hayır gelmiyor. O hâlde Dini vicdanlara veya sadece ahlaki sorumluluklara havale etmekle yetinmek doğru değil. Helal olanın yasalara, haram olanın da yasaklara konu edinilmesi gerekiyor. Bütün ibadetler iyi biri olmak adına içinde bir hikmet ve amaç …

Yazının Tamamı »

Büyük Yalancılar

Bazı insanların ikiyüzlülük o kadar içine işlemiş ve kötülük onların tabiatına o derece sirayet etmiştir ki hesap gününde Allah’ın önünde dahi yalan söylemeyi bırakmayacaklardır. (1) “Allah’ın onların tümünü tekrar dirilteceği Gün, (şimdi) senin önünde yemin ettikleri gibi, (varsayımlarında) haklı oldukları zannıyla O’nun önünde de yemin edecekler. Gerçek şu ki, (en …

Yazının Tamamı »

Dinden Usandırma

“(Ve sen ey Muhammed!) gizli konuşmalar (yoluyla dolap çevirmek)ten men edilen, ama men edildikleri şeye (tekrar) başvurmaktan kaçınmayanların ve kötülükte bulunmaya, saldırganlığa ve Elçi’ye karşı gelmeye niyetlenerek fesatlık kuranların farkında değil misin? Bu (insan)lar, sana ne zaman yaklaşsalar Allah’ın asla hoş görmeyeceği tarzda seni selamlarlar ve birbirlerine: ‘Allah neden söylediklerimizden …

Yazının Tamamı »

Kötülüğün Olmadığı Bir Yer Var mı

–De ki: Benim Rabbim yalnızca doğru olanın yapılmasını emretmiştir… (1)- Allah, insanı ilk yarattığında onu soğuktan sıcaktan korunup açlık ve susuzluk hissetmeyeceği bir yere koymuştur. (2) Orada Âdem (as)’e verdiği emir, tek bir ağaca yaklaşmamasıdır. (3) Fakat o ebedi bir hayata kavuşmak ve melekleşmek isteğiyle bu yasağı çiğnemiştir. (4) İşte …

Yazının Tamamı »

Mücâdile Suresi Bağlamında Toplumda Birbirine Yer Açmak

Kur’an, hak ve özgürlükler konusunda son derece hassas bir çizgi üzerinde durur. Açık-seçik dile getirildiği zaman bu taleplerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini anlatır. Her ne olursa olsun müminlerin yaşadıkları toplumda birbirlerinin önünü açmalarının önemini bildirir. O hâlde hiçbir sorunun toplumun huzurunu bozmasına müsaade edilmemelidir. Mücâdile suresi, hak ve özgürlükler hususunda …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Olması Gereken Bulunmaz

-Yasal olanla helal olanın örtüşmesi- “Siz ey imana ermiş olanlar! Birbirinizin mallarını haksız yollarla -karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa- heba etmeyin ve birbirinizi mahvetmeyin; zira Allah, sizin için bir rahmet kaynağıdır.” (1) Ayet, ticarette gösterilmesi gereken ahlaki duruşa parmak basar. Burada satın alacağınız bir malın sahibinin rızası dahi …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Hakikat Arayışı ve Düşünce Özgürlüğü

Galip zihin, hakikat bilgisine zaten sahip olduğunu düşündüğü için bir arayış içine girmez. Oysa Kur’an’ın bütünüyle hâkim olduğu ve Peygamber (sav)’in yaşadığı ilk zorlu dönemlerde bile hakikat arayışı asla terk edilmemiştir. Ama onun ölümünden kısa bir süre sonra başlayan siyasi çalkantılar olayın rengini değiştirmiştir. Fetih hareketleriyle başlayan kültürel etkileşimler ve …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Rızık Anlayışı

Rızık denildiğinde genellikle dünya nimetleri anlaşılır. Ve bilindiği gibi dünyada herkese yetecek kadar nimet de vardır. Allah’ın bütün rızıkların yaratıcısı, cömert (Kerîm) bir Rabb olarak zikredilmesi ise bir zarurettir. Çünkü rızık, asli ihtiyaçlardandır ve azlığı ya da yokluğunun insana boyun eğdirme riski taşır. Fâtiha suresinde yardım istemenin sadece Allah’a has …

Yazının Tamamı »