Cuma Suresi Bağlamında Eğlence ve Ticaretten Vazgeçebilmek

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزٖيزِ الْحَكٖيمِ 1. Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz ve hâkim olan Allah’ı tesbih eder. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin tesbih etmesi, sahip oldukları özellikler açısından bir yaratıcının varlığına işaret etmeleri anlamındadır. Bu işaret, bir tesbihtir. …

Yazının Tamamı »

Saf Suresi Bağlamında Ganimet İçin Mevzi Terk Etmek

-Hayat İman ve Cihad- Saf suresi “Müsebbihât” denilen Allah’ın anılmasının manasının bir mümin için ne ifade ettiğini ortaya çıkaran surelerden biridir. Gökler, yer ve ikisi arasında bulunan her şeyin tesbih ettiğini söyleyen sure, bu anlamda iman sözünü samimiyetle söylediği iddiasında olan kişilere de Allah’ı tesbih edecekleri önemli bir sorumluluk yükler. …

Yazının Tamamı »

Namazın Gündemde Canlı Tuttuğu Öğütler

Namaz, insanı aşırılıklardan uzak tuttuğu gibi hatırlanması ve uyulması gereken ilkleri de kişinin zihninde canlı tutar. Birkaç örnek vermek gerekirse; Fâtiha suresinin namaz içinde her rekâtta sürekli tekrarlanmasının hikmeti, içeriği ile ilgilidir. Sure, Allah’a hamd etmeyi sadece ona kulluk etmekle; Rahmân ve Rahîm olmasını yalnızca ondan yardım istemekle; hesap günü …

Yazının Tamamı »

Peygamber (sav)’in Tebliğinin İçeriği

Peygamber (sav) kendisine iletilen vahyi insanlara anlatırken nasıl davranıyordu? Bunu anlamak için surelerin içeriğine bakmak gerekir. Mesela Tekvir suresinin verdiği mesaj, gayb konusunda vahyin bildirdikleri dışında bir bilgi kabul etmemeyi salık verir. Böylece sahte din üretmek ve bu şekilde insanları kandırmak imkânsız hâle gelir. Mâun suresi, yetim ve yoksul, yani …

Yazının Tamamı »

Dini Doğru Anlamak Ne Kadar Kolay

Bir insan düşünün Müslüman. Teslim olmuş. Özgür, adil ve eşit bir dünya hayali var. Dinin emir ve yasaklarını hayattan koparıp ayırmıyor. Hayatı ve dini bir bütün olarak anlama ve yaşama çabasını, uzun soluklu bir mücadele olarak görüyor. Bir insan düşünün Aklının her şeye yetmeyeceğinin farkında. Ama akla ters gelen şeyleri …

Yazının Tamamı »

Dini Doğru Anlamak Ne Kadar Zor

Bir insan düşünün Fransız. Kendince bir hakikat arayışı var. Kur’an meali üzerinden doğru bir perspektif yakalaması mümkün mü? İran, Suud, Pakistan, Lübnan veya Afganistan gibi İslam ülkelerinin hangisine yönelirse İslam’ı doğru öğrenme şansı olabilir! Bu nedenle gayr-ı müslimlerin duygusal anlamda bir yönelişle ya da aradıkları bir cevapla karşılaşarak hidayet bulmalarının …

Yazının Tamamı »

İnsan İstemedikçe

İnsan istemedikçe dinin ona yapabileceği bir şey yok. İnsanın istemesini bekledikçe de dinden bir hayır gelmiyor. O hâlde Dini vicdanlara veya sadece ahlaki sorumluluklara havale etmekle yetinmek doğru değil. Helal olanın yasalara, haram olanın da yasaklara konu edinilmesi gerekiyor. Bütün ibadetler iyi biri olmak adına içinde bir hikmet ve amaç …

Yazının Tamamı »

Büyük Yalancılar

Bazı insanların ikiyüzlülük o kadar içine işlemiş ve kötülük onların tabiatına o derece sirayet etmiştir ki hesap gününde Allah’ın önünde dahi yalan söylemeyi bırakmayacaklardır. (1) “Allah’ın onların tümünü tekrar dirilteceği Gün, (şimdi) senin önünde yemin ettikleri gibi, (varsayımlarında) haklı oldukları zannıyla O’nun önünde de yemin edecekler. Gerçek şu ki, (en …

Yazının Tamamı »

Dinden Usandırma

“(Ve sen ey Muhammed!) gizli konuşmalar (yoluyla dolap çevirmek)ten men edilen, ama men edildikleri şeye (tekrar) başvurmaktan kaçınmayanların ve kötülükte bulunmaya, saldırganlığa ve Elçi’ye karşı gelmeye niyetlenerek fesatlık kuranların farkında değil misin? Bu (insan)lar, sana ne zaman yaklaşsalar Allah’ın asla hoş görmeyeceği tarzda seni selamlarlar ve birbirlerine: ‘Allah neden söylediklerimizden …

Yazının Tamamı »

Kötülüğün Olmadığı Bir Yer Var mı

–De ki: Benim Rabbim yalnızca doğru olanın yapılmasını emretmiştir… (1)- Allah, insanı ilk yarattığında onu soğuktan sıcaktan korunup açlık ve susuzluk hissetmeyeceği bir yere koymuştur. (2) Orada Âdem (as)’e verdiği emir, tek bir ağaca yaklaşmamasıdır. (3) Fakat o ebedi bir hayata kavuşmak ve melekleşmek isteğiyle bu yasağı çiğnemiştir. (4) İşte …

Yazının Tamamı »