Lanet Okumak Temiz Sicil İster

Lanet; belirlenmiş yoldan atılmak, tardedilmek ve uzaklaştırılmak anlamında Allah’ın sevgi ve ilgisinden, yani rahmetinden yoksun kalmayı ifade eder. (1) Kur’an’da bu tabir, kötü söz ve davranışlarına geri dönemeyecek şekilde süreklilik kazandıran ve bu şekilde kendisine ve başkalarına zarar vermeyi âdet hâline getiren kişi ve toplumlar için kullanılır. (2) Bunların bir …

Yazının Tamamı »

Tekâsür Suresinin Muhatabı Kim

-yüzün nereye bakıyorsa sesin önce oraya gider- Tekâsür suresinin meali şu şekildedir: “Daha çok şey elde etmek (ve bununla övünmek) sizi o kadar oyalıyor ki (bu tavrınızı) neredeyse mezarlara girinceye dek sürdürecek (gibi)siniz. Hayır, ileride anlayacaksınız! Yine hayır, zamanı geldiğinde anlayacaksınız! Hayır, yaptıklarınızın sonuçlarını anlayabilseydiniz, (hayatı nasıl) cehennem(e çevirdiğiniz)i görürdünüz! …

Yazının Tamamı »

Secde Suresi Bağlamında Vahye Saygı Göstermek

-Allah her zaman konuşur ve O konuştuğunda teslim olunur- Vahiy, Allah katından indirilen gerçek bir olgudur. Arıya bal yapmasını öğretmek de insana edepli durmasını söylemek de vahyin bir ürünüdür. Bu anlamda Allah, kullarıyla ilk andan itibaren mütemadiyen konuşmuştur. Tabiatı gözlemleyerek yaratılışa şahit olan dikkatli bir göz, hem teorik hem de …

Yazının Tamamı »

Haşr Suresi Bağlamında Kardeş Olmak

-Ensar Olmanın Gücü- Giriş Haşr suresi, Medine’deki Müslümanlarla Yahudi Benî Nadîr kabilesi arasındaki çekişmeyi ve sonunda bu kabilenin Medine’den sürülmesini konu edinir. Sureye konu olan olaylar, Uhud savaşından yaklaşık beş ay sonrasına uzanır. Peygamber (sav), Medine’ye hicretinden kısa bir süre sonra Benî Nâdir ile bir antlaşma imzalamıştır. ‘Medine Sözleşmesi’ olarak …

Yazının Tamamı »

Lokman Suresi Bağlamında Mugayyebât-ı Hamse [Beş Gayb] Konusu

Lokman suresinin son ayetinde meşhur “Mugayyebât-ı Hamse” denilen ve “Beş Bilinmeyen” konuyu ihtiva eden ayetin meali şu şekildedir: “Kıyâmet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her …

Yazının Tamamı »

Aklımızdan Geçenler

Kur’an’da insanın aklından geçenlerle ilgili bir ayet şu şekilde gündeme gelir: لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فٖى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدٖيرٌ “Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de …

Yazının Tamamı »

Gömleğin Birinci Düğmesi

Fecr Suresi, Allah’tan razı olmaktan bahseder. Kul Rabb’i hakkında doğru düşünüp razı olduğunda ancak doğru eylemler geliştirebilir. Ki Allah’ın da ondan razı olmasının, onu kulları arasına sokması ve cennetine koymasının yegâne yolu budur. Tarihte helak olan toplumların müşterek sorunları, Allah hakkında yanlış tasavvurlara sarılmalarıdır. Müstekbir müşrikler, insanların iman etmeden duramadığını …

Yazının Tamamı »

Kelimeler Dünyasında Birkaç Adım

Her işin başında Besmele çekmek önemli bir sorumluluktur. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım anlamına gelir. Özellikle Kur’an okurken biraz sonra Allah’ın emir, yasak veya tavsiyeleriyle karşılaşacağım; eğer bunları anlar ve hayatıma yansıtırsam Allah’ın rahmetinden üstüme düşen payı almayı ümit ediyorum manası taşır. Bu bilinçle okumaya başlamak, vahiyle hayatı …

Yazının Tamamı »

Dini Sulandırmak

Tekvir suresi, diri diri gömülen kız çocukları göz önünde dururken gayba dair bilgi isteyen ve vermediği içinde Resul’ü suçlayan kişilerin dini sulandırma çabalarından bahseder. Ve surenin sonunda Allah’ın buna izin vermeyeceğini vurgular. Buna göre dini sulandırmanın en etkili yollarından biri insanın asla bilemeyeceği konulardan bahis açmaktır. Hayatı oyun ve eğlence …

Yazının Tamamı »

Kur’an’dan Yaşam Formülleri

-hayatın zor ya da kolay geçmesi- Hayatın kolaylaşmasının formülü şudur: “Kim sahip olduklarını paylaşır ve ardından başa kakmaktan sakınır, doğru olanı da tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlar, hayatını kolaylaştırırız.” (Leyl suresi, 5-7. ayetler) Hayatın zorlaşmasının formülü de şudur: “Kim cimri davranır, kendini müstağni sayar, doğru olanı da …

Yazının Tamamı »