Genel

Galip Zihinde Ahiretin Dünyaya Önceliği

Galip zihin, kendini üstün ve hâkim kabul ettiği için sorunların kaynağı olarak dünyayı görmek istemez. Çünkü dünya kendi tasarrufu altındadır ve bu anlamda bütün olumsuzlukların kendisine fatura edileceğini bilir. (1) Bu yüzden değerlendirmelerin tamamında konu daha çok ahiretle ilişkilendirilir. Oysa ahiretle ilgili konuların yüzü, bilindiği gibi beşeri ilişkilerin olumlu bir …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Kadının Yeri

Galip zihnin, etkisini sürdürdüğü yorumlama çabalarından biri de hanımlarla ilgilidir. Nitekim değerlendirmelere ve yorumlara damgasını vuran egemenlik anlayışı, devlet-millet, yönetici-tebaa ikilemlerinde hep ilkinden yana ağırlığını koyar ve bunu erkek–kadın ilişkilerinde de yapar. Oysa egemenlik bütünüyle Allah’a aittir. Ve bu egemenlikten kâfirlere pay verilmeyecekse müslümanlar hiç almamalıdır. Üstelik bir kimsenin diğeri …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Ahlak Anlayışı

Galip zihnin ahlak anlayışını ifade etmek için Şems suresinin içeriğinden faydalanmak yararlı olacaktır. Surenin anlamı şu şekildedir: “Güneşi ve onun aydınlık veren parlaklığını düşün ve güneşi(n ışığını) yansıtan ayı! Dünyayı gün ışığına çıkaran gündüzü düşün ve onu karanlığa boğan geceyi! Gökyüzünü ve onun harika yapısını düşün ve yeryüzünü, onun (uçsuz …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Sembollerin Anlam Kaybına Uğraması

Semboller, bilgi taşıyan çok önemli öğelerdir. Bunlar aracılığı ile bilginin kapsamı genişler, işlevselliği artar ve zaman üstü bir nitelik kazanır. Galip zihin, sembollerle ifade edilen anlamları yönetim/yönetici ilişkileri açısından dikkate almaz. Çünkü bu sembollerin geçtiği ayetlerin muhataplarını bulamaz. Mesela Firavun, Kârun, Hâman gibi kavramların sistem içerisinde yeri ve karşılıkları bulunmaz. …

Yazının Tamamı »

Galip Zihinde Sistem Sorgulaması

Sistem sorgulaması galip zihinde yer almaz, alamaz. Örneğin aşağıdaki ayetle ilgili olarak yapılan tefsirler daha çok Süleyman (as)’a verilen güçle ilişkilendirilmiştir ki bu konuda verilebilecek örneklerden biri de onun kabul edildiği bildirilen şu duasıdır: “Süleyman: Rabbim! Beni bağışla; bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen, daima bağışta …

Yazının Tamamı »

Galip Zihnin Mağdur Zihnin Yerini Alması

Galip veya baskın zihinden kasıt kendini güvende hisseden ve bulunduğu ortamda hâkim olduğunu düşünen zihindir. İçinde bulunduğu hâkim yapıyla özdeşleştiği için sistem sorgulaması yapamaz. Esastan uzaklaşıp ayrıntılara boğulur. Mağlup zihin ise bu yapıdan zarar gören mazlum ve mağdurların düşüncelerinden oluşur. Öncelikler sıralaması yapar. Sorgulamadan geçmez. Hâkim (galip/baskın) zihin, düşünce ortamında …

Yazının Tamamı »

Kur’an Tefsirinde Galip Zihnin Tanınması

Kur’an okumalarında göz ardı edilen en önemli etkilerden biri de galip zihnin etkisidir. Şüphesiz Allah, asla mağdur veya mağlup edilemeyen yegâne galiptir. Bilindiği gibi Kur’an da özellikle başlangıç itibariyle bir sözdür ve Allah’a ait bu özelliği bütünüyle yansıtır. Sözün galip olması, gerçekleşmesinin engellenememesidir. Bu aynı zamanda hakkın/doğrunun/gerçeğin gücüdür. Özellikle tehdit …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi V

Muhatabın kim olduğu, anlamı bütünüyle etkileyen hatta belirleyen çok önemli bir seçimdir. Buna göre muhatabın mümin ya da kâfir olması manayı baştan aşağı değiştirebilir. Bu değişim, kâfirlerle ilgili ayetlerden inananların ders çıkarmasını engellemez. Muhatabı müşrik olan bir ayetten öğüt çıkarmak veya Ehl-i Kitap ile ilgili bir husustan ders almak için …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi IV

Muhataplarının tespitinde dikkat gerektiren ayetlerden biri de şudur: “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” (1) Ayet, hiçbir dostluğun ve kayırmanın …

Yazının Tamamı »

Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi III

Kur’an’da muhatap seçimi öyle önemlidir ki bazen metnin bütünlüğü dahi ancak onunla sağlanabilir. Sure akışı içinde bazen aynı anda muhataplar çoğalabilir. Kimi zaman da birinden diğerine geçilir. Bu anlamda anlatım çok boyutludur. Herhangi bir konuda muhatap alınan birine cevap verilirken devamında olaya şahit olanlara (seyircilere) dönülür. Zira eleştirilen pek çok …

Yazının Tamamı »