Ayıp ve Kusur Peşine Düşmek

Abdurrahman b. Avf (ra) dedi ki: Bir gece Ömer b. el-Hattab (ra) ile birlik¬te Medine’de bekçilik yapıyorduk. Kapısı bir parça yandan açılmış, bir ev¬de bir kandil gördük. İçeride birbirine karışan yüksek seslerle bir topluluk bulunduğunu anladık, Ömer (ra), ‘Bu Rabia b. Umeyye b. Halef’in evidir. O da şu anda içki içmektedir, ne dersin.’ dedi. Ben de ‘Benim görüşüm o ki, biz Allah’ın yasak kıldığı bir şeyi yapıyoruz. Allah, “…Birbirinizin kusuru¬nu araştırmayın…” diye buyurduğu hâlde biz kusur araştırdık.’ dedim. Bunun üzeri¬ne Ömer (ra) geri döndü ve onlara ilişmedi. Ebu Kılabe dedi ki: Ömer b. el-Hattab (ra)’a, Ebu Mihcen es-Sakafi’nin birta¬kım arkadaşlarıyla birlikte evinde içki içtiği söylendi. Ömer (ra) gidip evine gir-di. Yanında bir adamdan başkası yoktu. Ebu Mihcen, ‘Böyle bir iş yapman se¬nin için helal olmaz. Çünkü yüce Allah sana tecessüsü (kusurları araş¬tırmayı) yasaklamış bulunuyor.’ dedi. Ömer (ra) dışarı çıktı ve ona ilişmedi. (1)

İnsanların sırlarını, gizli yönlerini, kusurlarını, başkalarının hâl ve hareketlerini araştırmanın şeriatın yasakladığı şeylerden olduğu açıklanır. İki kişinin konuşmasına kulak kabartmak, komşuların evlerinin içini merak etmek, çeşitli yollarla başkalarının aile hayatını veya onların şahsi davranışlarını araştırmak büyük bir ahlaksızlıktır ve bir müslümanın işi değildir. İslam’ın emrettiği ‘nehyi ani’l-münker’ yani kötülüklerin yasaklanması görevinin onları cezalandırmak için gizli bir polis şebekesi kurarak insanların gizli yönlerini araştırıp açığa çıkartmakla ilgisi olmadığı belirtilir. Kötülükleri düzeltmenin yolunun talim-terbiye, nasihat-telkin, halkın toplu eğitimi ve temiz bir cemiyet düzeni kurmaya çalışmakla açılacağı/aşılacağı üzerinde durulmuştur. (2)

Dipnotlar:
1. Kurtubî, El-Câmi’u Li-Ahkâmi’l-Kur’an, c. 16, s. 270, 271.
2. Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’an, c. 5, s. 417, 418.

Bunlara da Bakabilirsiniz

Tegâbun Suresi ve Önemli Bir Mesaj

  Surenin bir ayetinde şöyle buyrulmaktadır: ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاْتٖيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا …