• Tahrim Suresi Bağlamında Kadının Ailesini Koruması
 • Talak Suresi Bağlamında Boşanma Anında Kadirşinaslık Göstermek
 • Esmâu’l-Husnâ İfadesinin Bağlam İçinde Kazandığı Mânâ
 • Mümtehine Suresi Bağlamında Fitneden Kurtulmak
 • Hadîd Suresi Bağlamında İnfak Edip Savaşmanın Önemi
 • Tegâbun Suresi Bağlamında Aldanmaktan Kurtulmak
 • Cuma Suresi Bağlamında Eğlence ve Ticaretten Vazgeçebilmek
 • Saf Suresi Bağlamında Ganimet İçin Mevzi Terk Etmek
 • Namazın Gündemde Canlı Tuttuğu Öğütler
 • Peygamber (sav)’in Tebliğinin İçeriği
 • Dini Doğru Anlamak Ne Kadar Kolay
 • Dini Doğru Anlamak Ne Kadar Zor
 • İnsan İstemedikçe
 • Büyük Yalancılar
 • Dinden Usandırma
 • Kötülüğün Olmadığı Bir Yer Var mı
 • Mücâdile Suresi Bağlamında Toplumda Birbirine Yer Açmak
 • Galip Zihinde Olması Gereken Bulunmaz
 • Galip Zihinde Hakikat Arayışı ve Düşünce Özgürlüğü
 • Galip Zihinde Rızık Anlayışı
 • Galip Zihinde Ahiretin Dünyaya Önceliği
 • Galip Zihinde Kadının Yeri
 • Galip Zihinde Ahlak Anlayışı
 • Galip Zihinde Sembollerin Anlam Kaybına Uğraması
 • Galip Zihinde Sistem Sorgulaması
 • Galip Zihnin Mağdur Zihnin Yerini Alması
 • Kur’an Tefsirinde Galip Zihnin Tanınması
 • Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi V
 • Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi IV
 • Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi III
 • Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi II
 • Tefsir’de Muhatap Tespitinin Önemi I
 • Süs İçinde Yetiştirilen Kızlar İfadesi Kime Ait
 • Meryem’in Kıymeti
 • Nazar
 • Dilenciyi Azarlamak
 • Masumiyet
 • Üç Kere İzin İstemek
 • Ayıp ve Kusur Peşine Düşmek
 • Haramda Artış Yakınlık Sebebiyle Olur
 • Bağlamın Ana Fikri Sonuna Kadar Taşıması
 • Kur’an Evrensel Bir Kitaptır
 • Bağlamın Evrenselliği Dikkate Alması
 • Kişiye Yakîn Gelmesi Ne Anlama Gelir
 • İbrahim (as)’in Yıldızlarla İmtihanı
 • Dünya’nın Etrafından Eksilmesi
 • İşlevselliğin Kapsam Oluşturmadaki Etkisi
 • Yeryüzü Ayetleri
 • Kenâr-ı Dicle’de Bir Kurt Aşırsa Bir Koyunu
 • Aşırı Tepki Vermek Nifak Alâmetidir
 • Çarpık Din Anlayışları
 • Kul Pişman Olup Tövbe Etmeden Af Nasip Olmaz
 • Kulakların Sağır Gözlerin Kör Olması
 • Müşrikler İçin Af Dilenmez
 • Hidayete Ermek
 • İşlevselliğin Edilgen Unsurlarla Mücadelesi
 • Firavun’un Çocukları Öldürmesi
 • Gerçekliğin İşlevsellikle İlişkisi
 • Lut (as)’un Hanımının Helaki
 • Meleklerin Yardımı
 • Nuh’un Gemisinde Taşınanlar
 • Bağlamın Gerçeklik Yönü
 • Kısa Başlıklar Altında Eğitim’de Yapılması Gerekenler
 • Haktan Kaçarken Batıla Yakalanmak
 • İsa (as)’nın Ölümü
 • İbrahim (as)’in Kuşları
 • Tefsirde Duygusal Arka Planı Fark Etmek IV
 • Tefsirde Duygusal Arka Planı Fark Etmek III
 • Tefsirde Duygusal Arka Planı Fark Etmek II
 • Tefsirde Duygusal Arka Planı Fark Etmek I
 • Her Köşe Başına Alâmet Dikmek
 • Nüzul Sebebinin Tarihi Bilgiyle Örtüşmesi Elzemdir
 • İki Büyük Su Kütlesinin Birbirine Karışmaması
 • Firavun’un Cesedi
 • İsrailoğulları ve Üstünlük İddiası
 • Ganimet Peşinde Koşmanın Hükmü
 • Gayb Konusunda Kur’an Bütünlüğünün Korunması
 • Kur’an Okurken Acele Etmekten Kasıt Nedir
 • İman ve Akrabalık Bağı Arasındaki Mukayese
 • Allah Herkesin Rabbidir
 • Gücünün Üstünde Yük Yüklenmek Ne Demektir
 • Kimin Her İstediği Olmaz
 • Çıkmaz Sokağa Aptallar Girer
 • Allah Hakkında Ne Düşünüyorsan!
 • Hakikat Arayışında Birkaç Adım
 • Şehirde Kötü Haberi Yayanlar
 • Lanet Okumak Temiz Sicil İster
 • Tekâsür Suresinin Muhatabı Kim
 • Secde Suresi Bağlamında Vahye Saygı Göstermek
 • Haşr Suresi Bağlamında Kardeş Olmak
 • Lokman Suresi Bağlamında Mugayyebât-ı Hamse [Beş Gayb] Konusu
 • Aklımızdan Geçenler
 • Gömleğin Birinci Düğmesi
 • Kelimeler Dünyasında Birkaç Adım
 • Dini Sulandırmak
 • Kur’an’dan Yaşam Formülleri
 • Silik Yüzler
 • Köpek Etkisi
 • Din Bizim İçin Var
 • Gericilik
 • Allah Her Zaman Haklıdır
 • Kur’an Okumalarında Galip Zihnin Oynadığı Rol
 • Cyborg Tipler
 • Bölücü Konuşmalar
 • Camiye Niye Gidilir
 • Felak ve Nas Sureleri Niçin Okunur
 • Asr Suresi Bağlamında Amaç Edinmek
 • Eğitimde Hayat/Müfredat Çatışması
 • Allah Nasıl Tenzih Edilir
 • Hazırlık Sorusu
 • Karanlığı Delen Yıldız
 • Hoca Olmak Kolay Değildir
 • Bilimsel Faaliyet Hangi Dilde Yapılır
 • İlimlerin Sınıflandırılması ve Din Öğretimi
 • Din Nedir
 • Ticarette Zarar Vermek Yoktur
 • Boşandığımız Kadınlar Bizim Neyimiz Olur
 • Ebedi Yaşamak Arzusuyla Yapı İnşa Etmek Ne Demektir
 • Kâfirlerin Bölücülüğü ile Âlemin Yaratılış Amacının Uyuşmazlığı
 • Göklerin Konuşması
 • Şeytan’ın Müdahalesinin Hac Suresi Bağlamında Kazandığı Mana
 • Fitneye Düşmek Ne Demektir?
 • Fâtiha Suresi Bağlamında Hamd Etmenin Anlamı
 • Putlar Konuşamaz Konuşturulur
 • Hayat Kurtaran Büyü
 • Deistler İçin Doğru Yol Haritası
 • Necm Suresi Bağlamında İki Ayetin Doğru Manası
 • Ebu Leheb Niye İman Edemedi?
 • Kehf Suresi Bağlamında İnşaallah Demenin Anlamı
 • Kehf Suresi Bağlamında Maşaallah Demenin Anlamı
 • Büyü Nedir Büyülenmek Nasıl Olur?
 • Bırak Oruç da Seni Tutsun
 • Ahzab Suresi Bağlamında Salavât Getirmenin Anlamı
 • Okuyan Cahil Dinleyen Anlamıyor Duyan da İlgisiz
 • Yetim Bir Semboldür
 • Ne Olacak Bu Dünyanın Hâli
 • Sure Bağlamından Siyer Elde Edebilmek
 • Mabetler ve Dayanışma Ruhu
 • Hac Suresi Bağlamında İntihar Etme Konusu
 • Duaların Kabul Edilmesindeki Ölçü
 • Kur’an Okumalarında Galip Zihnin Oynadığı Rol
 • Ağlayanın Malı Gülene Fayda Vermez
 • Elbette Ben de Müslümanlardanım
 • İstemesek de mi?
 • Put
 • Taklit
 • Gayb’a Çilingir Bulunmaz
 • Cehalet Egemen Olursa Cehennem Kıpraşır
 • Sorular Cevapsız Kalmayacak
 • Aç Gözlülerin Ahlakı
 • Şeytan Üçgeninin Suç Ortakları
 • Diyalektik
 • Seçkincilik Belâsı
 • Lütfen Beni Kurtarmayın
 • Sözün Gücü
 • Depremler Ne İşe Yarar?
 • Psödo Etkiler
 • Kutsal An
 • Tek Renk İnsanı Boğar
 • Gök Kapıları Kapanınca
 • İki Ucu Da Kahverengi
 • Sahte Tarihselcilik Yani Kâbus
 • Ahmet Kaya Büyücü müydü?
 • Bonzai
 • İsa öldü… Marks’da… Ben De Kendimi İyi Hissetmiyorum
 • İhtimaldir Padişahım Belki Dünya Tutuşa
 • Atma Recep Din Kardeşiyiz Bir De Körün Karısına Makyaj Ne Gerek
 • Annemi Kim Öldürdü?
 • Mağduriyetin Gücü Eleştirinin Sonu
 • Köle Hacer’in Çocukları İçin Din Ve Diyanetin Vazgeçilmez Hafifliği